Ursus znamená medvěd a medvědi jsou symbolem královského města Beroun. Víno Ursus bylo vytvořeno jako speciální edice ve spolupráci s Výzkumnou stanicí vinařskou Karlštejn a věnováno městu Berounu. Jedná se o jedinečné cuvée vytvořené z nejlepších odrůd ze svahů kolem řeky Berounky.

Víno je s řekou spojeno již staletí a Ursus navazuje na tuto tradici. Ve speciální edici můžete ochutnat dvě jedinečná cuvée. Slavnostní otevření prvního ročníku proběhlo u příležitosti výročí 1100 úmrtí Sv. Ludmily na Tetíně v roce 2021.

Ursus ALBA

Bílé víno vzniklé spojením Tramínu čeveného a Solarisu. Jedná se o svěží, aromatické víno s příjemnou kyselinou a typickou mineralitou danou prostředím, kde réva roste. Díky lehkým ovocným tónům je vhodné pro každou příležitost.

Ursus RUBRUM

Červené víno z odrúd Cabernet cortis a Rulandské modré. Víno zrálo v dubovém sudu z Bordeaux a vyznačuje se plností, tmavou barvou a komplexností. Přesto osloví chutí po vyzrálém ovoci a díky jemné tříslovině je předurčeno k delšímu ležení.

Historie vinařství na Karlštejně, kde Ursus roste

První zmínky o pěstování révy vinné v Karlštejně, dříve obci Budňany, pochází z kroniky Beneše Krabice z Weitmile, jejíž vznik je datován ke konci 14. století. Kronikář uvádí záměr krále Karla IV. založit na svazích pod budoucím hradem Karlštejnem a na přilehlých kopcích vinice k pěstování a výrobě ušlechtilého moku. Za tímto účelem dovezl vladař první řízky ušlechtilé révy vinné z oblasti Burgund. Řízky byly tuto cestu namočeny v sudech s medem, aby nevysychaly. Po době rozkvětu vinařství v 14. a 15. století nejen na Karlštejně, ale i v celých Českých zemích, dochází v souvislosti s dlouhým válečným obdobím a příchodem chladné klimatické periody v polovině 16. a především v 17. století k úpadku vinařství. Vinařství se dostávalo znovu na výsluní koncem 17. a v některých letech 18. století.

Výzkumná stanice na Karlštejně byla založena, jako Státní pokusná vinice v Budňanech, podepsáním smlouvy o pronájmu pozemků mezi Ministerstvem zemědělství a majitelem půdy ing. Čermákem 28. listopadu 1919. V roce 1924 bylo vysázeno 80 ušlechtilých odrůd a dalších 60 plodných hybridů. V roce 1949 byl vybudován vinný sklep a v roce 1952 postavena nová provozní budova. V roce 1951 byla obec Budňany přejmenována na obec Karlštejn a stanice změnila svůj název na Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně. V současné době hospodaří stanice na 9,2 ha vinic na viniční trati Plešivec, Vrše I. a Vrše II.